Úr stefnuskrá Hreyfingarinnar:

Forsíða            Fréttir            Stefnan            Hreyfingin            Á döfinni
Vilja leiðrétta kjör aldraðra og öryrkja og að staðið verði við gefin loforð
Föstudagur, 30. nóvember 2012 11:19

Margrét Tryggvadóttir, Þór Saari, Birgitta Jónsdóttir og Lilja Mósesdóttir hafa lagt fram lagafrumvarp sem miðar að því að snúa við þeim breytingum sem gerðar voru á lögum um almannatryggingar í júní 2009. Þá voru gerðar, með mjög skömmum fyrirvara, margvíslegar breytingar á elli- og örorkubótum sem skerða bætur lífeyrisþega, en lögin tóku gildi 1. júlí sama ár. Því höfðu þau sem fyrir skerðingunum urðu afar lítinn tíma til að aðlaga sig breytingunum.

Þáverandi félagsmálaráðherra sagði af þessu tilefni að um tímabundna ráðstöfun væri að ræða og væri ráðstöfuninni ætlað að gilda í þrjú ár. Sá tími er liðinn. Í greinargerð með frumvarpinu eru einnig vísbendingar um ætlun stjórnvalda. Þar segir: „Á árinu 2008 náðust fram miklar réttarbætur til handa öldruðum og öryrkjum í formi afnáms makatenginga, hækkunar bóta, hækkaðs frítekjumarks vegna atvinnutekna, sérstaks frítekjumarks á lífeyrissjóðstekjur öryrkja, sérstaks frítekjumarks á fjármagnstekjur og lækkunar skerðingarhlutfalls ellilífeyrisþega. Óhjákvæmilegt er að stíga skref til baka við núverandi aðstæður. Lögð er áhersla á að litið sé svo á að um tímabundnar ráðstafanir sé að ræða sem taki mið af því efnahagsástandi sem nú ríki í þjóðfélaginu. Jafnframt er mikilvægt að áfram verði unnið að endurskoðun almannatryggingakerfisins í því skyni að gera það einfaldara og gagnsærra en þó fyrst og fremst með bættan hag aldraðra og öryrkja í huga.“

Nú rúmum þremur árum síðar hefur ráðstöfunin ekki gengið til baka og ljóst er að ef færa á þetta til baka á þessu kjörtímabili verður að ráðast í það strax. Um mikið réttlætismál fyrir bæði aldraða og öryrkja er að ræða og telja flutningsmenn frumvarpsins brýnt að málið fái framgöngu á þessu þingi.

 

 

 
Senda á Facebook

11131_1307812018150_1316047577_30909716_1583112_n.jpg
DSCF4749.jpg